TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Schronisko - Dom Inwalidy Bezdomego (DIB)

Dom Inwalidy Bezdomnego w Sanoku posiada 100 miejsc stałych w 35 (2 lub 3 osobowych) pokojach. Pdopieczni to w 70% osoby niepełnosprawne wymagające opieki pielęgniarskiej i rehabilitacyjnej. Zapewniamy wyżywienie, odzież, środki higieny osobistej, leki.
Nasi beneficjenci objęci są stałą opieką psychologa, fizykoterapeutki, którzy poprzez swoje działania pomagają w powrocie do społeczeństwa – rodziny. Pomagamy w znalezieniu pracy poprzez kontakt z pracodawcami. Podopieczni w miarę sprawni zatrudnieni są do pracy na  działce uprawiając warzywa, kwiaty, pielęgnują drzewa owocowe. Ponadto, niektórzy bezdomni wykonują prace naprawcze, porządkowe, usuwając drobne usterki w ramach swoich umiejętności. Na terenie naszej placówki znajdują się kojce dla zwierząt. Nasi mieszkańcy sprawują opiekę nad bezdomnymi zwierzętami ( psy, koty). Organizujemy wycieczki dla podopiecznych, pielgrzymki, ogniska, prelekcje związane z uzależnieniami prowadzone przez specjalistów (psycholog, terapeuta).

Praca z osobami bezdomnymi ma na celu dbanie o godność tej osoby i nie spychanie jej na margines społeczny po przez odpowiednie działania: - wyrabianie dokumentów (dowody tożsamości, ubezpieczeń społecznych, w przypadku niepełnosprawności grup inwalidzkich) - zapewnienie opieki pielęgniarsko – lekarskiej, rehabilitacja( leczenie chorób, usprawnianie) - pomoc w powrocie do normalności aktywizacja społeczna i zawodowa wsparcie psychologa i terapeuty ( spotkania indywidualne i grupowe) zajęcia mają na celu podniesienie własnej wartości i samooceny - profilaktyka uzależnień współpraca z poradnią przeciw alkoholowa - integracja osób bezdomnych ze społeczeństwem ( organizowanie pikniku, ogniska, wycieczki) ma to na celu edukowanie społeczeństwa lokalnego i zacieranie stereotypów na temat osób bezdomnych. - wsparcie Rzecznika Osoby Bezdomnej zatrudnionego na Schronisku ( pomoc prawna, w znalezieniu pracy, mieszkania) - pomoc osobie bezdomnej w nawiązaniu kontaktu z rodziną ( organizowanie spotkań z najbliższymi) - pomoc duszpasterska - motywowanie i pomoc w poszukiwaniu pracy ( legalnej, sezonowej, zajęć dorywczych) - wspieranie wszelkich działań i zachowań podejmowanych w kierunku dokonywania pozytywnych zmian osobistych. - kontakt podtrzymujący z osobami, które podjęły próbę usamodzielnienia się.