TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Wspieranie działań socjalno-bytowych

„Wspieranie działań socjalno-bytowych na rzecz osób bezdomnych poprzez zapewnienie posiłku, niezbędnego ubrania i schronienia”– realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Finansowanie:

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy
nr 58/04/2015  z dnia 09.04.2015r.Całkowita wartość projektu:                                                         55.000,00 zł

Finansowane ze środków Gminy:                                                43.000,00 zł

Wkład własny:                                                                                12.000,00 zł

Okres realizacji:

Od  09.04.2015 roku  do 31.08.2015 roku

Miejsce realizacji:

Dom Inwalidy Bezdomnego ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok

Uczestnicy:

Adresatami zadania są mieszkańcy domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku m.in. osoby bezdomne, chore, starsze, niepełnosprawne.

Większość z mieszkańców mieszka w schronisku stacjonarnie przez cały rok. Są to osoby schorowane (choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego) lub niepełnosprawne (niedowłady kończyn po wypadkach lub wylewie, amputacje kończyn), które nie mogą same funkcjonować w środowisku.

 

Działania:

Dom Inwalidy Bezdomnego działa nieustannie przez cały rok. Regularnie wydajemy trzy posiłki dziennie. W miarę potrzeb zaopatrujemy podopiecznych
w odzież, środki higieny osobistej, środki czystości. Przygotowujemy
dla podopiecznych święta.