TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących, na podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku


„Zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących, na podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku” – realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Finansowanie: Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy nr 270/12/2015  z dnia 29.12.2015r.

Całkowita wartość projektu: 149.400,00 zł

Finansowane ze środków Gminy: 90.000,00 zł

Wkład własny: 59.400,00 zł

Okres realizacji:  od  01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku

Miejsce realizacji: Jadłodajnia ul. Sienkiewicza 7, 38-500 Sanok

Uczestnicy: Posiłki będą wydawane osobom skierowanym decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku. Osoby korzystające z posiłków to głównie ludzie bezdomni, biedni, niezaradni życiowo, uzależnienie od alkoholu, o niskich dochodach lub całkowitym braku środków do życia.

Działania: Przygotowanie i wydanie gorącego posiłku przez cały 2016r.