TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym

„Zapewnienie higieny osobistej osobom bezdomnym – wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży”– realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Finansowanie:

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy
nr 56/04/2015  z dnia 09.04.2015r.



Całkowita wartość projektu:                                                         9.434,00 zł

Finansowane ze środków Gminy:                                               4.250,00 zł

Wkład własny:                                                                               5.184,00 zł

Okres realizacji:

Od  09.04.2015 roku  do 31.12.2015 roku

Miejsce realizacji:

Dar Serca ul. Kościuszki 22, 38-500 Sanok

Uczestnicy:

Adresatami zadania są wszystkie osoby korzystające z pomocy w placówce
„Dar Serca” w szczególności: bezdomni, ubodzy, osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, rodziny w ciężkiej sytuacji materialnej.

Działania:

Punkt wydawania odzieży czynny jest dwa razy w tygodniu w środy i piątki 10.00 – 12.00. Prysznic czynny jest raz w tygodniu w piątek od 10.00 – 12.00.

W „Darze Serca” wolontariusze wydają osobom potrzebującym: odzież, koce, pościel, bieliznę a także udostępniają prysznice i środki higieny osobistej
do kąpieli.