TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Zapewnienie higieny osobistej bezdomnym – wsparcie łaźni dla bezdomnych i punktu wydawania czystej odzieży

Realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Finansowanie:
Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy
nr 281/12/2017 z dnia 29.12.2017r.

Całkowita wartość projektu: 15.488,00 zł
Finansowane ze środków Gminy: 8.000,00 zł
Wkład własny: 7.488,00 zł

Okres realizacji:
Od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Miejsce realizacji:
Punkt wydawania odzieży Dar Serca ul. Kościuszki 22, 38-500 Sanok

Uczestnicy:
Adresaci zadania publicznego to mieszkańcy Sanoka i okolic. Są to głównie osoby bezdomne, ubogie, niepełnosprawne, w złej sytuacji materialnej, wykluczone społecznie.

Działania:
Punkt wydawania czystej odzieży „Dar Serca” będzie czynny trzy razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 10:00-12:00. Będzie można uzyskać tam pomoc rzeczową w postaci odzieży, bielizny, pościeli, kocy.
Prysznic będzie czynny w piątek od 10:00-12:00. Dostępny dla każdego potrzebującego. Placówka zapewnia niezbędne środki higieny osobistej dla osób korzystających.