TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Wspierając ubogich


„Wspierając ubogich”– realizacja zadania publicznego Cel operacyjny 1. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego Działanie 1. Wspieranie programów i inicjatywy z zakresu poprawy warunków socjalno-bytowych, łagodzenie skutków ubóstwa osób zagrożonych wykluczenie społecznym, wspieranie działań i programów mających na celu łagodzenie skutków ubóstwa, pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Finansowanie:

Projekt finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Rzeszowie w ramach umowy nr 165/2015  z dnia 01.07.2015r.

Całkowita wartość projektu:                                                             26.700,00 zł

Finansowane ze środków ROPS:                                                     23.200,00 zł

Wkład własny:                                                                                    3.500,00 zł

Okres realizacji:

Od  01.07.2015 roku  do 30.11.2015 roku

Miejsce realizacji:

Dom Inwalidy Bezdomnego ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok

Uczestnicy:

Adresatami zadania są mieszkańcy Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku m.in. osoby bezdomne, starsze, schorowane oraz niepełnosprawne.

Podopieczni mieszkają w naszej placówce często do końca swojego życia. Mieszkańcy DIB w Sanoku to osoby wykluczone społecznie ze względu na sytuację materialną, problemy alkoholowe, psychiczne, konflikt z rodziną zły stan zdrowia.

 

Działania:

Zakup: żywności, leków, pampersów, odzieży i obuwia, środków czystości i higieny osobistej.