TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Zapewnienie możliwości dokonywania przez osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej zabiegów higienicznych oraz wydawanie im czystej odzieży

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Sanoka
Całkowita wartość projektu: 9728,00 zł

Finansowane ze środków Urzędu Miasta Sanok: 5.000,00 zł
Wkład własny: 4.728,00 zł

Okres realizacji zadania: 22.02. 2022 – 31.12.2022r.

Miejsce realizacji:
Dar Serca placówka prowadzona przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Sanoku

Uczestnicy:
Grupą docelową sa osoby bezdomne, chore, starsze, niepełnosprawne, wykluczone społecznie o
niskich dochodach z terenu Gminy Miasta Sanoka
i okolic.

Cel główny zadania:
Niesienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym z terenu Sanoka i okolic poprzez prowadzenie
punktu wydawania odzieży i prysznica dla ubogich.