TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Aktywnie żyć – realizacja zadania publicznego wynikającego z zakresu zadania publicznego z zakresu „Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020

Finansowanie:
Projekt finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach umowy nr 91/2018 z dnia 14.05.2018r.
Całkowita wartość projektu: 21.218,00 zł
Finansowane ze środków Fundacji: 16.800,00 zł
Wkład własny: 4.418,00 zł

Okres realizacji:
Od 15.05.2018 roku do 15.10.2018 roku

Miejsce realizacji:
Dom Inwalidy Bezdomnego w Sanoku ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok

Uczestnicy:
Głównymi adresatami projektu jest 31 mieszkańców schroniska – Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku. Są to osoby pochodzące z całego województwa podkarpackiego głównie z powiatu sanockiego (23 osób), krośnieńskiego (5 osób), przemyskiego (2 osoby), łańcuckiego (1 osoba).

Działania:
W ramach projektu przewidziany integracja oraz aktywizacja podopiecznych schroniska poprzez udział w warsztatach terapii zajęciowej, wycieczki do Bolestraszyc, pikniku, wyjściu do Muzeum Historycznego, turnieju szachowym.