TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Projekt RPO 2014-2020


Projekt pn. ”Zwiększenie efektywności energetycznej w Schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku wraz z wymianą oświetlenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
– umowa nr RPPK.03.02.00-18-0049/16

Harmonogram realizacji projektu

Planowana data rozpoczęcia realizacji projektu                      20-07-2015r.

Planowana data zakończenia realizacji projektu                     31-12-2017r.


Cel i krótki opis projekt

Projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej w Schronisku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku wraz z wymianą oświetlenia: ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków na terenie Gminy Miasta Sanoka poprzez głęboką termomodernizację schroniska Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku.

Cele szczegółowe  dla projektu obejmują:

•  zmniejszenie zapotrzebowania na energię i w tym samym obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem budynku,

•  podniesienie komfortu mieszkańców i użytkowników dzięki stabilizacji warunków cieplnych w budynku,

•  promowanie idei oszczędności energii oraz ochrony środowiska poprzez stosowanie zabiegów energooszczędnych i OZE w budynkach użyteczności publicznej,

•  poprawa ogólnej estetyki budynku,

•  zmniejszenie emisji CO2.

Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata alberta Koło w Sanoku, posiadające statut Organizacji Pożytku Publicznego. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. Po zakończeniu inwestycji Wnioskodawca nie  planuje zaangażowanie operatora. Przedmiotowa inwestycja nie jest realizowana w ramach projektu „parasolowego”. Przedmiotem inwestycji jest głęboka modernizacja budynku Domu Inwalidy Bezdomnego w Sanoku polegająca na:

•  ociepleniu budynku w zakresie ścian, stropodachu, podłogi oraz okien i drzwi.

•  budowie systemu wentylacji i klimatyzacji,

•  modernizacji systemu centralnego ogrzewania,

•  montażu kolektora słonecznego,

•  montażu paneli fotowoltaicznych oraz wymianie żarówek na LED.

Dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej w wyniku nie spełnienia przez projekt wszystkich przesłanek decydujących o jej występowaniu. Projekt zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową nie należy do projektów generujących dochód.

Wartość ogółem             1.236.548,20 zł

Wydatki kwalifikowane    1.233.948,50 zł

Dofinansowanie              1.048.856,18 zł

Wkład UE (85%)            1.048.856,18 zł

Budżet Państwa                         0,00 zł

Wkład własny                  187.692,32 zł

Wydatki niekwalifikowane     2.600,00 zł