TOWARZYSTWO POMOCY im. św. BRATA ALBERTA

Koło w Sanoku

Menu Strony

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

(kliknij na obrazek żeby wyświetlić)

Cytat dnia

"Bezdomność to nie tylko brak miejsca otoczonego ścianami. Bezdomność to stan zapomnienia przez innych . Dzisiaj nawet w krajach bogatych mamy głodnych, nagich i bezdomnych"

Matka Teresa z Kalkuty

Wesprzyj nas


KRS 0000412037

Nr konta Bank PBS o/Sanok

39 8642 0002 2001 0056 5219 0001

1% Twojego podatku  zmieni życie drugiego człowieka

Realizowane projekty


Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych

„Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów”– realizacja zadania publicznego „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.

Finansowanie:

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Sanoka w ramach umowy
nr 121/04/2015  z dnia 24.04.2015r.Całkowita wartość projektu:                                                         4.768,00 zł

Finansowane ze środków Gminy:                                                4.000,00 zł

Wkład własny:                                                                                768,00 zł

Okres realizacji:

Od  24.04.2015 roku  do 10.12.2015 roku

Miejsce realizacji:

Dom Inwalidy Bezdomnego ul. Hetmańska 11, 38-500 Sanok

Uczestnicy:

Działania skierowane będą do mieszkańców domu Inwalidy Bezdomnego
w Sanoku. Z zaplanowanych działań skorzystać będą mogli wszyscy podopieczni, którzy będą chcieli zmienić coś w swoim zachowaniu lub postępowaniu.

Działania:

Przeprowadzenie indywidualnych sesji terapeutycznych podopiecznych schroniska z psychologiem (50h).

Zorganizowanie grupowej terapii zajęciowej dla mieszkańców schroniska (64h)